Privacyverklaring

Privacyverklaring Haptotherapie Tanja de Korte

Contactgegevens:

Hekbootkade 54

2725 AR ZOETERMEER

06-24441159

 

Als behandelaar van mijn praktijk Haptotherapie Tanja de Korte, neem ik de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Ik neem dan ook bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming passende maatregelen. 

 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens als;

 • je mijn website bezoekt (IP-adres) en een contactformulier invult en verstuurt (www.haptotherapie-tanjadekorte.nl),
 • je jezelf aanmeldt voor haptotherapie, een cursus of andere dienst.

 

Voor een goed behandeling is het noodzakelijk en is het mijn wettelijke plicht (WGBO) om een dossier van je aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling(en). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

 

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

 

De persoonsgegevens die door mij worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Behandeldata
 • Behandelgegevens
 • Medische geschiedenis
 • Gegevens levensloop
 • Bankrekeningnummer
 • Naam zorgverzekering en verzekerde-nummer

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet jouw toestemming vragen.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Website

Via mijn website wordt alleen jouw IP-adres bewaard (bewaartermijn 1 maand) op de server van Alphamega-hosting. Via een verwerkersovereenkomst waarborg ik beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij mij het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.   

 

Beveiliging

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanner
 • Wachtwoorden
 • Beveiligde website. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje
 • Beveiligde externe opslag van de dossiers.

 

 

Klacht

Als je ontevreden bent over iets, of vragen hebt over de door mij geboden zorg, vraag ik je met mij in gesprek te gaan. Veelal kan ik de situatie verduidelijken en leidt een gesprek tot de oplossing. Als dit niet mogelijk is kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.

Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat jouw eventuele vragen te beantwoorden, zodat voor jou de situatie duidelijker wordt.

 

Wil je contact met onze vertrouwenspersoon? Bel of mail dan met het bureau van de vereniging. Klachtenfunctionaris Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl